Meie õpilased rahvusvahelise projekti raames Inglismaal

3.-9.veebruaril osalesid IVKHK õpilased Jegor Gudkov ja German Kapajev uue rahvusvahelise strateegilise koostöö projekti „Unite Ambassadors-for Peace and Cohesion“ (Noorte esindajad ühinevad rahu ja koostöö eesmärgil) raames 7-päevases õppetegevuses Londonist umbes 40 km kaugusel asuvas noorte laagris Woodraw High House. Projekti eesmärgiks on välja töötada noortele suunatud programm, mis toetaks õpilasesinduste tegevust, sh rahvusvahelisel tasemel, ning arendaks koostööd osalevate partnerorganisatsioonide vahel noorsotöö valdkonnas. Lisaks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusele osaleb projektis veel 3 organisatsiooni Eestist, 2 Inglismaalt ja üks Ungarist.
Õpirände kavas oli nii huvitavaid noortele suunatud koolitusi erinevatelt Inglismaa spetsialistidelt, näiteks avaliku esinemise koolitus, treening koolikiusamise teemal, diskussioonipaneelid rassismi ja võrdõiguslikkuse teemal, kui ka põnevaid mitteformaalsetel õppemeetoditel põhinevaid üritusi ja õppekäike. Kõige rohkem jäi meelde õppekäik Londonisse, kus nägime oma silmaga kuulsamaid kohti ja vaatamisväärsusi:London Sky Garden, Westminister Abbey, Buckinghami palee, London Tower jt. Noored said ennast tunda Londoni linna elanikuna, jalutades määda parke ja kasutades metrood ning ronge. Meie õpilaste aktiivne osalemine kõikides tegevustes, nende ettevalmistatud esitlus ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja piirkonnast, sõbralikkus ja positiivne ning uudishimulik lähenemine ülesannetele jättis meie delegatsioonist hea mulje ning andis noortele võimaluse arendada oma võtmepädevusi.
Projekti teostatakse programmi Erasmus + raames.

Rohkem infot projekti kohta»

  • f-1
  • f-2
  • f-3
  • f-4
  • f-5
  • f-6
  • f-7
  • f-8
  • f-9

Simple Image Gallery Extended