Ekskursioonid ettevõtetesse

  „On väga meeldiv kohtuda oma õpilasi, kes õigustasid ootusi!"

4.novembril „laonduse" eriala 15. ja 215.grupi käisid ekskursioonil Narvas.
Külastati firma NARVA LOGISTICS OÜ ja tuntud veefiltrite valmistava ettevõtte WESTAQUA-INVEST OÜ (tuntud kaubamark Aquaphor).
Firmas Narva Logistics OÜ meid võttis vastu tollilao juhataja Marina Mironova – meie endine õpilane, eriala „laomajandus".
Eriti meeldiv on see, et firma töötajate hulgas on veel Sillamäe Kutsekooli vilistlased:
laojuhtimissüsteemi (WMS) operaator Natalja Šilova,
tollideklarant Anna Vorotilova (Savoskina)
komplekteerija Andrei Torpašev (2.kursuse õpilane).

Ka tootmisfirma WESTAQUA-INVEST OÜ (Aquaphor), mille ametlik avamine toimus 15.detsembril 2014, avas uksed meie õpilastele.
Tore, et nüüdisajal tehnikal – kõrgkomplekteerimistõstukil Toyota – töötab meie kutsekooli lõpetaja Vadim Kombarov (Narva). Muuseas Vadim Kombarov kaitses kutsekooli au vabariiklikel kutsevõistlustel Noor Meister 2013.