SKK-s algas lõpupidude aeg

18.veebruaril saadab Sillamäe Kutsekool (SKK) ellu korraga kaks rühma noori spetsialiste - kokkasid ja keemiaprotsesside operaatoreid. Valdav osa lõpetajaid leidis juba oma koha tööturul ja õpetajad on lennuga rahul.
Kokad tulid SKK-i kolm ja pool aastat tagasi – see grupp omandas kutset põhihariduse baasil. Täna saavad 25 lõpetajat diplomi. Neist 13 inimest sooritasid sel aastal kutseeksami, nn sertifikaadile, kuid ka teised näitasid ennast heast küljest nii õppetöös kui ka kooli lõpueksamil ning saavad kahtlemata oma ala meistriteks, selles on grupijuht Ljudmila Milovidova kindel.
„Poisid ja tüdrukud ei lähe kutsekoolist tundmatusse – praktiliselt leidsid juba kõik töö oma kodulinnas või mujal Eestis," - ütles ta.
„Mõnedel sai töölerakendamisel edu pandiks kordaläinud praktika ja osalemine kutsevõistlustel," - lisab pedagoog. Näiteks, Jelizaveta Ivanova esines tublisti võistlustel „Noor Kokk" ja „Sinu Toit", teda märkasid Tallinna restoranitöötajad ja ta töötab juba pealinnas, õppides paralleelselt teist elukutset. Eduard Sinega töötab Ida-Virumaal Narva-Jõesuus Meresuu SPA restoranis. Õppides SKK-s, osalesid algajad kokad erinevatel üritustel – kutsenäitustel, õpilaste vahetusprojektides, eesti keele õppimise programmides, spordivõistlustel, noorte konverentsidel ning teenindasid pidustusi linnas ja oma koolis.
„Keemiaprotsesside operaatorid õppisid SKK-s keskhariduse baasil, need on juba täiskasvanud töötavad inimesed, kes otsustasid tõsta oma kvalifikatsiooni, saada rakendusteadmisi või omandada teine elukutse," -selgitas grupijuht Zinaida Butrina.
Antud rühma võib nimetada põhiliselt „silmeti grupiks" – see oli tihedalt seotud Sillamäel töötava haruldaste muldmetallide tehasega „Molycorp Silmet". Õpilased käisid õppekäikudel tsehhides ja laborites, aga mõned neist – Irina Fadejeva, Svetlana Pitšugina, Jevgenia Ivantsova, Aleksandr Dremkov – töötavad siin. Keemikute rühmas õpivad ka teiste Ida-Virumaa asutuste ja ettevõtete töötajad, muuhulgas ka Ida-Viru Keskhaiglast, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.
„Keemik-operaatori eriala on meie piirkonnas väga nõutud – keemiatööstuse ettevõtetes, sadamaterminaalides, laborites. Tänavune lend on viimaste aastate jooksul teine, eelmine oli aastal 2015, on täidetud ka järgmine grupp. Pärast SKK õppekorpuse renoveerimist, täienes selle eriala õppebaas uute seadmetega – keemiakabinetis on võimalik läbi viia nii teoreetilist õppetööd, kui ka praktilisi laboritöid, - ütles Butrina.
2015/2016. õppeaastal laseb Sillamäe Kutsekool välja 12 rühma ehk üle 250 nii põhikooli kui ka keskhariduse baasil elukutse omandanud noort spetsialisti.