Sillamäe linna eesti keele teise keelena olümpiaad

14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva. Sellel päeval toimus Sillamäe Gümnaasiumis juba traditsioooniliseks saanud eesti keele olümpiaad, milles osalesid ka Sillamäe Kutsekooli, põhikoolide, Sillamäe Gümnaasiumi ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased. Kuna 2016. aasta on välja kuulutatud mereaastaks, kavas oli merekultuuri temaatika.

II. ja III. kursuste ja 11., 12. klasside õpilased sooritasid loovülesandeid, lugemis-, grammatika ja keele struktuuri teste. Teise koha 12. klasside õpilaste hulgas sai meie kutsekooli III kursuse 31. rühma õpilane Artur Kiskonen.

Esimese kursuse ja 10. klasside õpilastel oli raskem ülesanne, sest pidid nad esitama monoloogi teemal „Meie aja kangelane", osa võtma arutelust meskondade ja žürii liikmete vahel ning lavastama mujnasjuttu „Punamütsike" detektiivi, draama või melodraama žanris. Meie tudengid said kõikide ülesannetega hakkama, näitasid häid eesti keele teadmisi ning nende esinemine meeldis kõikidele vaatlejatele. Žürii arvamusel sai meie meeskond kolmanda koha. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi meeskonnal, mis sai teise koha, oli ainult 1 punkt rohkem. Võitjaks sai Sillamäe Gümnaasium.

Õnnitleme võitjaid ja täname olümpiaadi korraldajaid ning kõiki osalejaid!

 • f-1.1
 • f-1.2
 • f-1
 • f-10
 • f-11
 • f-12
 • f-13
 • f-14
 • f-15
 • f-17
 • f-18
 • f-19
 • f-2
 • f-20
 • f-21
 • f-23
 • f-24
 • f-25
 • f-26
 • f-27
 • f-29
 • f-3
 • f-33
 • f-35
 • f-36
 • f-37
 • f-38
 • f-39
 • f-4
 • f-40
 • f-41
 • f-42
 • f-43
 • f-44
 • f-46
 • f-48
 • f-49
 • f-5
 • f-50
 • f-51
 • f-53
 • f-54
 • f-56
 • f-58
 • f-59
 • f-6
 • f-61
 • f-62
 • f-63
 • f-64
 • f-65
 • f-66
 • f-69
 • f-7
 • f-70

Simple Image Gallery Extended