Projekt Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga jõudis lõpule, oli vahva!

08.05.17-24.05.17 PRÕM'i tegevuse 8.8 „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ ning projekti1 "Täiendav eesti keele õpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekoha koka eriala õpilastele" raames sooritasid keeleõppe- ja erialapraktikat meie tublimad esimese kursuse õppurid

1. Aleksandra Dosajeva
2. Regina Kalugina
3. Emilia Maljutina
4. Jelizaveta Maslova
5. Richard Mägar
6. Ievgen Netsvitai
7. Jana Ossipovõhh
8. Artur Sobko
9. Anna Stepanova
10. Evgeniy Vasiliev.

Projektis osalemine andis meie õpilastele võimaluse õppida eesti rahvuskööki, täiendada kutseteadmisi, arendada praktilisi oskusi, laiendada silmaringi, tutvuda Lõuna-Eesti kultuuriga ning parandada oma eesti keele oskust.

23Keeleõpe toimus eesti keele, erialase eesti keele, praktika tundides, erinevate ürituste ning huvitava kultuuriprogrammi käigus, kuna Olustvere kooli õpetajad, tugiisikud ja töötajad suhtlesid meie õpilastega ainult eesti keeles. Projekti alguses ja lõpus vahetusõpilased sooritasid eesti keele tasemeeksami ning nende tulemused eesti keeles on paranenud.

Viimasel päeval meie kokaõpilased on traditsiooniliselt teinud rahvustoite ning katnud ilusa pidualua.

Kõikidele projektis osalejatele meeldis Olustveres õppida ja töötada, oma muljeid jagavad nad tagasisides, mida saaab vaadata SIIT.

Me oleme väga tänulikud OTMK´i juhtkonnale, õpetajatele, õpilastele, projektijuht pr Marika Šadeiko´le tehtud töö eest.

Niina Jevstafiadi
projekti IVKHK´i Sillamäe õppekoha koordinaator

IVKHK´i Sillamäe õppekoht + Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool = pikaajalised sõprussidemed

5