Eesti mängu tulemused

Eesti 100. juubeli puhul toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses „Eesti mäng“, mis oli suunatud põhikoolijärgsete õppegruppide esimeste kursuste õpilastele. Mängu eesmärk oli läbi mängulise tegevuse õppurite toetamine, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhtluskultuuri.

Eelvoorud toimusid igas õppekohas ja finaal viidi läbi 28. veebruaril Jõhvi õppekohas.

I koht
Kerman Goritski
Sergei Konovalov
Vitali Kotov
Anastassija Pikaljova

II koht
Valeria Vaivala
Viktoria Solunina
Aleksandra Veske
Julia Vihman

III koht
Darja Tinus
Ekaterina Antipova
Regina Grigorjeva
Anastassija Timofejeva

Tänan kõiki mängus osalejaid ning „Eesti mängu” korraldamisega seotud inimesi!

Kätlin Sass
Jõhvi õppekoha huvijuht