Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi programmis „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”, mille raames on võimalik riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtadele õppima asuda.
Kursused finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.


fonds logos11m

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi programmis „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”, mille raames on võimalik riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtadele õppima asuda. Kursused finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond. 2018 aastal planeeritakse Sillamäe õppekohas kursuseid infotehnoloogia, metallitöötluse, logistika, ehituse, eesti keele, majanduse ja käsitöö alal. Info ja kursustele registreerimine toimub telefonil: 568 80 405; e-postiga: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ида-Вирумааский Профессиональный Учебный Центр участвует в программе Министерства Образования и Науки «Развитие образования для взрослых и расширение возможностей обучения». Курсы финансирует Европейский социальный фонд и HTM. В 2018 году в Силламяэском отделении планируются курсы в сфере инфотехнологии, металлообработки, логистики, строительства, эстонского языка, экономики и рукоделия. Дополнительная информация и регистрация на курсы по телефону: 568 80 405 или электроной почте See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

nrKursise nimetus
Название курса
Sihtrühm
для кого прeдназначены
Kursuse maht (ak/tund)
объем курсов (ак/час)
Kursuse algus
начало курсов (возможны изменения)
Õppekohti
учебных мест
1 Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete, analüüside loomine tabelitöötlusprogrammi abil (funktsioonid ja töö andmebaasiga)
Excel – составление отчетов, прогнозов, подведение статистики и анализ данных (функции и работа с базами данных)
Erialase hariduseta täiskasvanud (müügi- ja ostuosakondade töötajad, projektijuhid, sekretärid, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid jt ) ning kes oma töös tabelitöötlusprogrammi kasutavad.
Работники всех уровней и специальностей, которые в своей деятельности занимаются обработкой информации в Excel.
40 november 15
2 Projekteerimisprogramm SolidWorks 2015 ja trükkimine  3D-printeri abil
Pабота с программой проектирования Solidworks 2015 и печатание с помощью 3D принтера
Erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga metalli – ja puiduvaldkonnas töötavad,  täiendõpet vajavad inimesed  ning kes oma töös SolidWorks programmi kasutavad.
Работники дерево- и металлообработки без специального образования, с устаревшими навыками или те, кто использует в работе программу Solidworks.
60 november 15
3 Veebidisain ja kodulehe arendamine
Web-дизайн, создание и развитие сайта
Erialase hariduseta täiskasvanud või  aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+,  kes  plaanib oma toodet või teenust veebis müüa, on juba  ettevõtja või plaanib selleks hakata.
Без специального образования или с устаревшими знаниями  люди, которые планируют или уже занимаются продажами товаров или услуг через Internet. 
60 oktoober 15
4 Andmeturve ja infosüsteemide turvalisus
Защита данных и безопасность информационных систем  
Asutuste ning väikeste  ettevõtete juhtidele, tehniliste töötajale, personalispetsialistidele, sekretäridele jm, kelle töö on seotud andmebaaside ja infosüsteemidega ja kellel ei ole IT tausta.
Руководители, технические работники, специалисты по персоналу, секретари предприятий, чья работа связана с базами данных и инфосистемами и у кого нет образования в области инфотехнологии.
60 oktoober 15
5 Laoprotssesside optimerimine
Оптимизация складских процессов
Erialase hariduseta täiskasvanud,  kes on töötanud, hetkel töötavad logistika või sellega lähedalt seotud valdkonnas (näiteks: kaubakäsitlejad, logistikud, laotöötajad ja tõstukijuhid, müüjad ja kaubandusettevõtte klienditeenindajad-kaupade väljapanejad).
Работающие  в сфере логистики и других близких к логистике предприятиях без профессионального образования (продавцы, логистики, работники складов, водители погрузчиков, менеджеры торгрвых предприятий и др ).
40 oktoober 15
6 Tõstuki-ja teisaldusseadmete juhi koolitus
Управление погрузчиком и другим грузоподъемным оборудованием
Erialase hariduseta täiskasvanud,  kes on töötanud, hetkel töötavad logistika või sellega lähedalt seotud valdkonnas
Складские работники или те, кто работал на предприятиях розничной или оптовой продажи, но не  имеют специального образования, или те, в чьи должностные обязянности входит управление погрузчиком.
60 oktoober 15
7 Laadimine ja lossimine sadamas
Погрузо-разгрузочные работы в порту
Erialase hariduseta täiskasvanud  ning aegunud oskustega elanikkond (50+)  kes on töötanud, hetkel töötavad transpordi ja logistika või sellega lähedalt seotud valdkonnas (näiteks: kaubakäsitlejad, logistikud, laotöötajad,  tõstukijuhid, kaimadrused jt).
Взрослые люди без профессионального образования и с устаревшими знаниями  (50+), кто работал или работает в сфере транспорта и логистики (логстики, складские рабочие, водители погрузчиков, потровые рабочие и др ).
60 september 15
8 Laevade sildumisega seotud tööd
Производство работ по швартовке судов
Erialase hariduseta täiskasvanud  ning aegunud oskustega elanikkond (50+)  kes on töötanud, hetkel töötavad transpordi ja logistika või sellega lähedalt seotud valdkonnas (näiteks: kaubakäsitlejad, logistikud, laotöötajad,  tõstukijuhid, kaimadrused jt).
Взрослые люди без профессионального образования и с устаревшими знаниями  (50+), кто работал или работает в сфере транспорта и логистики (логстики, складские рабочие, водители погрузчиков, потровые рабочие и др ).
60 november 15
9 Tahkekütteseadme  renoveerimine ja muutmine
Ремонт и перестройка твердотопливных систем отопления
Erialase hariduseta täiskasvanu,  kes töötab või töötas ehitus-müürsepa valdkonnas, kes soovivad oma konkurentsivõimet tööturul parandada ning oskuseid täiendada, et pärast koolituse lõpetamist alustada tööd pottsepa abina.
Работники строительных специальностей, не имеющие специального образования и желающие получить дополнительую специальность помощника печника
120 sptember, oktoober 15
10 Uued materjalid ja tehnoloogiad siseseinte viimistlemises
Новые материалы и технологии отделки внутренних стен
Ehitusvaldkonnas töötavad ilma erialase hariduseta või aegunud oskustega töölised. Работающие в строительстве без специального образования или с устаревшими знаниями. 80 sptember, oktoober 15
11 Korterimajade fassaadide soojustamine
Утепление фасадов многоквартирных домов
Ehitusvaldkonnas töötavad ilma erialase hariduseta või aegunud oskustega töölised
Работающие в строительстве без специального образования или с устаревшими знаниями.
100 november 15
12 Kõverjooneliste kips-kartongikonstruktsioonide ehitamine
Строительство криволинейных конструкций из гипсокартона 
Ehitusvaldkonnas töötavad ilma erialase hariduseta või aegunud oskustega töölised.
Работающие в строительстве без специального образования или с устаревшими знаниями.
100 oktoober 15
13 Gaaslõikamine ja lehtmetalli tükeldamine
Газовая резка и рубка листового металла
Töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  metalli lõikamise tööde teostamine (nt lukksepp, koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, keskkonnatehnika lukksepp, metallitöötlemispinkidel töötajad ja teised)
Рабочие, у которых стандарт профессии или должностная инструкция предусматривают умение резать металл (слесари, изготовители металоконструкций, сантехники, станочники и др).
40 oktoober 14
14 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine
Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
Erialase hariduseta täiskasvanud, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  poolautomaatsete keevitustööde teostamine.
Работники, кто в рамках должностных инструкций выполняют сварочные работы, но не имеют специального образования.
80 oktoober 12
15 APJ - pinkidele CAD/CAM- süsteemis juhtprogrammide koostamine.
Составление управляющих программ для станков ЧПУ в системе CAD/CAM
Aegunud oskustega isikud, kes töötavad metallitöötlemise valdkonnas  ning need, kellel ei ole  kutseharidust IKT alal
Работающие в металлообработке с устаревшимм знаниями или без специального образования в сфере инфокоммуникационных технологий.
80 oktoober 15
16 Detailide töötlemine konventsionaalsel frees- ja treipingil
Изготовление деталей на конвенциональных (ручных) токарных и фрезерных станках
Töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  metalli lõikamise tööde teostamine (nt lukksepp, koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, keskkonnatehnika lukksepp, metallitöötlemispinkidel töötajad ja teised).
Рабочие, у которых стандарт профессии или должностная инструкция предусматривают умение резать металл (слесари, изготовители металоконструкций, сантехники, станочники и др).
120 september 12
17 Äri alustamine
Начало предпринимательской деятельности
Ärierialase hariduseta täiskasvanud alustavad ettevõtjad ning elukestvas õppes vähem osalevad grupid (50+).
Начинающие предприниматели без образования в сфере экономики, лица с устаревшими знаниями.
80 oktoober 15
18 Catering- teeninduse korraldamine
Catering – выездное ресторанное обслуживание
Erialase hariduseta isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada toitlustamise erialal või madala kvalifikatsiooniga töötaja, kes vajab täiendavat ettevalmistust toitlustuse valdkonnas töötamiseks
Без специального образования или с низкой квалификацией люди, имеющие опыт работы в сфере общественного питания, желающие получить дополнительную специальность
60 oktoober 16
19 Teenindusalane eesti keel
Эстонский язык для работников сферы обслуживания
Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijatele, kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega
Лица , работающие в сфере обслуживания, но не имеющие навыков эстонского языка. 
60 september 15
20 Eestikeelse ehitusterminoloogia kursus venekeelsetele spetsialistidele
Курс эстонской строительной терминологии для русскоязычных специалистов 
Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötab ehitusettevõttes ja kellel on vaja töös eesti keelset  tehnilist terminoloogiat kasutada
Работающие на строительных  предприятиях без специального образования или с устаревшими знаниями, кому в работе нужно использовать эстонскую терминологию.
80 oktoober 15