Selle eriala ettevalmistuseks on kutsekoolil vastavad kaasaegsed laoseadmed ja arvutiklass, kus on paigaldatud laoprogrammid ning õpilastel on võimalus töötada Internetis.

Õpilastel on kontaktid Tallinna laomajanduse ettevõtetega, kus õpilastel on võimalus läbida praktikat.

Õpetame

• laotöö organiseerimise reegleid

• kauba paigutamise printsiipe

• kaupade paigutamiseks kasutatavate transportvahendite juhtimist

• abitööliste töö organiseerimist

• raamatupidamisprogramme 1 C raamatupidamine , 1 C ettevõte

• seadmeid kauba vastuvõtuks (skainerid, printerid, kassaaparaadid)