Metallitöötlemise eriala on olnud kutsekoolis juba alates meie kutsekooli esimestest päevadest.
Selle eriala töölised on praegu tööturul väga hinnatud. Lehed kuulutavad pidevalt: nõutakse keevitajaid, treialeid, freesijaid… Ning 25 aasta jooksul oleme ette valmistanud kõrgkvalifitseeritud töölisi, oma ala tõelisi meistreid. Mõnedest neist on aga peale instituudi lõpetamist saanud haritud insenerid.

Jutustame lähemalt meie noorte õpetamisest.
Esimesel kursusel alustame lukksepatöötluse, tehnilise joonestamise, tolerantside ja tehnilise mõõtmise õppimise tundidest. Samaaegselt alates septembrikuust, algavad praktilised õppused lukksepatöökojas. Alguses õpilased töötlevad metalli käsitsi: vaja on tunda, kuidas erinevad metallid “käituvad” töötlemisel. Kasutatakse erinevaid lõikeinstrumente – viile, meisleid, märgistajaid, keermelõikureid ning teisi instrumente. Õpitakse kasutama mõõtriistu – nihikuid, mikromeetreid.

Hiljem, teisel poolaastal, õpilased lähevad üle treitöökotta.. Treitöökoda on meil suur, pingipark on väga mitmekesine alates pinkidest “vanaisadest” ning lõpetades kaasaegsete tööpinkidega, mille iga on veel alla aasta. Siin on huvi noortel väga suur – töötlemise aeg läheb minutitega. Alustame õppetundides treitöö eritehnoloogia õppimisest, antakse teadmisi freesimisest.

Teisel kursusel õpilased jätkavad töötamist treitöökojas ja hakkavad tutvuma keevitustöö protsessiga.
Õpime materjaliõpetust, et teada, milliseid metalle, nende sulameid ja mittemetallilisi materjale masinatööstuses kasutatakse. Haritud spetsialist peab teadma nende koosseisu, omadusi, kasutuspiirkonda, materjalide markeerimist Eurostandardite järgi. Meie samuti õpime lugema tööjooniseid ning alati saame aru: “Joonis, see on tehnika keel”

Kolmandal kursusel aga paljud õpilased juba täidavad ettevõtete tellimusi, teenivad raha, nagu öeldakse ilma õppetööd katkestamata.
Kolmas kursus - põhiline praktika möödub keevitustöökojas, mida on kokku kolm aastat. Kõik keevitusaparaadid on uued – «KEMPPI», «LINCOLN», «WALLIUS» «TELWIN». On ka aparaat impulsskeevituseks. Õpilased tegelevad käsikaarkeevitusega, poolautomaatkeevitusega kaitsegaasides, gaaskeevitusega ja metalli lõikamisega.
Kolmas kursus - see on tootmispraktika ettevõtetes: NORWES METALL, SILMET, EESTI PÕLEVKIVI, LOKSA LAEVTEHAS ja teised võtavad hea meelega meie õpilasi praktikale. Aga ettevõtetega NORWES METALL, Loksa Laevatehas ja teistega on meil kauaaegsed ja kindlad partnersidemed.

Meie kutsekooli külastavad sageli külalised – spetsialistid-tootjad, külalised Saksamaa sõpruslinnast – Bütsovist. Ning muidugi, on neil alati suur huvi õpilaste õpetamise vastu.

Kõigi kolme õppeaasta jooksul meie külastame erinevaid metallitöötlemise ettevõtteid.
Õppeprotsess on huvitav ja küllastatud erinevate üritustega.