Project: „Unite Ambassadors-for Peace and Cohesion“

Erasmus+ Strategic Partnerships for youth, projekti number. 2017-1-UK01-KA201-036678
Projekti kestvus: jaanuar 2018- 21.12.2019.a

Projekt „Unite Ambassadors  - for Peace and Cohesion“ on algatatud ja esitatud BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL poolt koostöös Eesti ja Ungari organisatsioonidega.

Projekti eesmärgid:
- Inglismaa näitel välja töötada ja käivitada noorte esinduste ning õpilasesinduste tööd arendavat programmi, rõhutades sotsiaalset aspekti, noorte heaolu, rahu ja noorte omavahelisi  koostöövõimalusi
-tõhustada koostööd osalevate partnerorganisatsioonide vahel noorsootöö alal,
-koostöös noortega planeerida ning läbi viia rida üritusi noorte võtmepädevuste arendamiseks.

Projekti partnerid:
Eesti:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (www.ivkhk.ee)
Kanepi Gümnaasium (kanepig.edu.ee)
Macte Keeltekool (www.macte.ee)
Võhma Vabaaja keskus (https://www.facebook.com/groups/728771000473317/about/)
Inglismaa:
Alfriston School (www.alfristonschool.com )
Buckinghamshire County Council (taotleja)     http://www.buckscc.gov.uk/bcc
Ungari:
Hungarian Association of Youth Service Providers (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)  http://iszosz.org/
Projekti etapid:
Jaanuar 2018-03.02.2018 – C2 (õppeseminar Uk-s) tegevuseks ettevalmistamine
03.02-09.02.2018 – Õppeseminar Inglismaal (noortega arutamine programmis osalejate rolle, edasise koostöö planeerimine koos noortega)
Veebruar 2018-september 2018 -programmi väljatöötamine  (tegevuste ja vahepealsete saavutuste arutelud 11.märtsil Tallinnas, 29.-30 juuni Budapestis)
September-oktoober 2018„Unite Ambassadors -for Peace and cohesion“ tutvustamine noortele, noorte registreerimine programmis osalemiseks
Oktoober 2018-juuni 2019 -programmi katsetamine, piloodid,  koolitused ja treeningud noortele, vahepealsete tulemuste arutlemine (Budapestis)
Juuni 2019 – rahvusvaheliste ühiste ürituste planeerimise koosolek UK-s
September 2019 -rahvusvaheline üritus UK-s
Oktoober  2019 -rahvusvahelised üritused Eestis
November 2019 -rahvusvaheline üritus Ungaris
November 2019-Detsember 2019 – kokkuvõtted, tulemuste levitamine ja analüüs, aruandlus.

 

 

Erasmus+ Strategic Partnerships for youth, projekti number. 2017-1-UK01-KA201-036678
Projekti kestvus: jaanuar 2018- 21.12.2019.a

Projekt „Unite Ambassadors  - for Peace and Cohesion“ on algatatud ja esitatud BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL poolt koostöös Eesti ja Ungari organisatsioonidega.

Projekti eesmärgid:
- Inglismaa näitel välja töötada ja käivitada noorte esinduste ning õpilasesinduste tööd arendavat programmi, rõhutades sotsiaalset aspekti, noorte heaolu, rahu ja noorte omavahelisi  koostöövõimalusi
-tõhustada koostööd osalevate partnerorganisatsioonide vahel noorsootöö alal,
-koostöös noortega planeerida ning läbi viia rida üritusi noorte võtmepädevuste arendamiseks.

Projekti partnerid:
Eesti:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (www.ivkhk.ee)
Kanepi Gümnaasium (kanepig.edu.ee)
Macte Keeltekool (www.macte.ee)
Võhma Vabaaja keskus (https://www.facebook.com/groups/728771000473317/about/)
Inglismaa:
Alfriston School (www.alfristonschool.com )
Buckinghamshire County Council (taotleja)     http://www.buckscc.gov.uk/bcc
Ungari:
Hungarian Association of Youth Service Providers (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)  http://iszosz.org/
Projekti etapid:
Jaanuar 2018-03.02.2018 – C2 (õppeseminar Uk-s) tegevuseks ettevalmistamine
03.02-09.02.2018 – Õppeseminar Inglismaal (noortega arutamine programmis osalejate rolle, edasise koostöö planeerimine koos noortega)
Veebruar 2018-september 2018 -programmi väljatöötamine  (tegevuste ja vahepealsete saavutuste arutelud 11.märtsil Tallinnas, 29.-30 juuni Budapestis)
September-oktoober 2018„Unite Ambassadors -for Peace and cohesion“ tutvustamine noortele, noorte registreerimine programmis osalemiseks
Oktoober 2018-juuni 2019 -programmi katsetamine, piloodid,  koolitused ja treeningud noortele, vahepealsete tulemuste arutlemine (Budapestis)
Juuni 2019 – rahvusvaheliste ühiste ürituste planeerimise koosolek UK-s
September 2019 -rahvusvaheline üritus UK-s
Oktoober  2019 -rahvusvahelised üritused Eestis
November 2019 -rahvusvaheline üritus Ungaris
November 2019-Detsember 2019 – kokkuvõtted, tulemuste levitamine ja analüüs, aruandlus.

 

 

(«Представители молодёжи объединяются ради мира и сотрудничества»)

 

Erasmus+ Strategic Partnerships for youth, projekti number. 2017-1-UK01-KA201-036678
Продолжительность проекта: январь  2018- 21.12.2019.a

Проект инициирован, написан и подан на получение финансирования со стороны BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL  совместно с другими организациями из  Англии, Эстонии и Венгрии.

Цели проекта:
- на примере разработанных и успешно функционирующих программ молодёжных представительств в Англии разработать и запустить программу молодёжных представительств в странах-партнёрах, расширить функции действующих ученических представительств, делая акцент на социальном аспекте и благополучии молодёжи, сохранению мира и мирного сотрудничества среди молодых разных стран.
-укрепить сотрудничество между молодёжными организациями стран-партнёров в области молодёжной работы,
-в тесном сотрудничестве с молодёжью спланировать и успешно провести ряд молодёжных мероприятий, направленных на развитие ключевых компетенций молодых людей.

Партнёры:
Эстония:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (www.ivkhk.ee)
Kanepi Gümnaasium (kanepig.edu.ee)
Macte Keeltekool (www.macte.ee)
Võhma Vabaaja keskus (https://www.facebook.com/groups/728771000473317/about/)
Англия:
Alfriston School (www.alfristonschool.com)
Buckinghamshire County Council (taotleja)     http://www.buckscc.gov.uk/bcc
Венгрия:
Hungarian Association of Youth Service Providers (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)  http://iszosz.org/
Этапы проекта:
Январь 2018-03.02.2018 – подготовка к учебному семинару C2 (в Англии)
03.02-09.02.2018 – Учебный семинар в Англии (обсуждение и разработка основных понятий программы unite Ambassadors )
фераль 2018-сентябрь 2018 – разработка программы   (обсуждение промежуточных результатов координаторами проекта в марте 2018-в таллинне и июне 2018 -в Будапеште
Сентябрь-октябрь 2018 –  представление программы „Unite Ambassadors -for Peace and cohesion“ молодёжи, регистрация участников
октябрь 2018- июнь  2019 – опробование программы, пилотирование, тренинги и обучения для молодых представителей, обсуждения промежуточных результатов (в Будапеште)
 июнь 2019 –  планирование международных молодёжных мероприятий (Встреча в Англии)
Сентябрь 2019 -международное мероприятие в Англии
Октябрь   2019 -международные мероприятия в Эстонии
Ноябрь  2019 -международное мероприятие в Венгрии
Ноябрь  2019-Декабрь  2019 – подведение итогов, распространение результатов. Анализ. Отчётность.