Sotsiaalfond 290

PRÕM – “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ programm.

 1. Aastatel 2015-2018 laiendatakse PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis.

Selleks:

 • loome täiendavaid töökohapõhise õppe õppekohti;
 • õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 • piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid.

2. Praktikategevuste toetamine praktika kavandamisel ja läbiviimisel.

Selleks:

 • suurendame erinevate huvipoolte teadlikkust praktikavõimalustest ning panustame koostöö tugevdamisse;
 • maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas.

 

3. Tööandjate Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel (2017-2019)..

Selleks:

 • Arendada ja tugevdada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi ja tõhustada koostööd praktika partneritega;
 • Populariseerida kutseharidust;
 • piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid;
 • Parendada kutsehariduse mainet Ida-Virumaal;
 • Kujundada positiivset hoiakut praktiliste oskuste, meisterlikkuse ja kutseõppe väärtustamises Ida-Virumaa erineva vanusega elanikkonna hulgas;
 • Anda tööandjatele ja praktikajuhendajatele informatsiooni võimalustest ja tingimustest, mis on loodud ühendatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekohtades;

 

Veel IVKHK tegevustest: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevused programmi PRÕM raames 

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.